Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 2
YAŞLILARDA İNFLAMASYON
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ANKARA Yaşam süresindeki dramatik değişikliklere bağlı olarak son zamanlarda yaşlanma önemli bir konu haline gelmiştir. Bireysel bazda yaşlanma tüm yüksek organizmalarda ortak biyolojik bir fenomendir. Yaşlanma, inflamasyon, enfeksiyonlara yanıt ve kronik inflamatuar hastalıkların gelişimi arasında güçlü bir ilişki bulunur. Aslında inflamasyon hasar verici ajanlarla savaşmak için gerekli ve yaşam için şarttır. Fakat çok çeşitli antijenlere gereğinden fazla maruz kalmak yaşa-bağlı morbidite ve mortalitede artmaya neden olan kronik düşük-dereceli inflamatuar bir duruma yol açar. Muhtemelen çeşitli faktörler arasındaki ortak bir yolakla, infeksiyona karşı akut yanıttaki değişikliklerle beraber anerjik/cevapsız T ve B hücrelerin katılımıyla, konakçının direnç sınırı aşılmakta, böylece yaşlılarda sık görülen enfeksiyonlarda ve epidemilere yatkınlıkta artma, aşılara yanıtta yetersizlik ve bazı kronik hastalıkların ortaya çıkması söz konusu olmaktadır. Keywords : Yaşlılık, İnflamasyon, İmmün sistem