Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 3
TÜRKİYE'DE 60 YAŞ ÜZERİ NÜFUSTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ VE SAĞLIĞA UYARLANMIŞ YAŞAM YILLARI (SUYY)
Nazan YARDIM1, Seval AKGÜN2, Salih MOLLAHALİLOĞLU3, Berrak BAŞARA3
1Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı ANKARA
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ANKARA
3Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Kurumu ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı beklenen yaşam süresi ve sağlığa uyarlanmış yaşam yılları (SUYY) analizlerinin yapılması ile bilgi edinilmesi ve politikalara rehberlik etmek üzere objektif kriterler geliştirilmesidir. 2000 nüfus sayımı sonuçları, DİE ölüm istatistikleri, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) ve Sözel Otopsi Araştırması verileri kullanılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaşam tablolarının geliştirilmesinde ölüm sayılarının düzeltilmesi için Benett Horiuchi metoduna benzeyen Preston-Coale (%50.0) yöntemi kullanılmıştır. Kent, kır ve beş bölge ulusal düzey için yaşam tabloları geliştirilmiştir. SUYY hesaplamasında yöntem, yaşam tablolarının fonksiyonunun kullanılmasıdır.

Bulgular: Beklenen yaşam süresi 60 yaş için sırasıyla ulusal düzeyde 17.86, erkeklerde 16.62, kadınlarda 19.04, yıl olarak bulunmuştur. 65 yaşta beklenen yaşam süresi sırasıyla ulusal düzeyde 14.26, erkeklerde 13.26, kadınlarda 15.19 yıldır. 60 yaş grubunda; SUYY değerleri ise ulusal düzeyde 14.4, Erkeklerde 13.4; kadınlarda ise ulusal düzeyde 15.9 yıl hesaplanmıştır. 65 yaşta SUYY ise ulusal düzeyde 14.26, Erkeklerde 13.26; kadınlarda ise ulusal düzeyde 15.19 yıl hesaplanmıştır.

Sonuç: 65 yaş ve üzeri kişilerde beklenen yaşam süresinin ve SUYY'da en az %2 düzeyinde bir artış sağlanabilmesi hedefine ulaşılması için çalışmalar yapılmalıdır. Keywords : 60e, beklenen yaşam süresi, SUYY