Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
ANKARA'DA 2004-2006 YILLARI ARASINDA OTOPSİSİ YAPILAN YAŞLI ÖLÜMLERİ
Nergis CANTÜRK2, Gürol CANTÜRK1, Taşkın ÖZDEŞ3, Rukiye DAĞALP4
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ANKARA
2Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi ANKARA
3Adli Tıp Kurumu Kastamonu Şube Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü KASTAMONU
4Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, ANKARA
Giriş: Yaşlılık, normal fizyolojik bir olgu olup, 65 yaş ve üzeri yaş grubu yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yaşlılar toplumun en hızlı artan kesimidir. Bu çalışmada 65 ve üzeri yaşlardaki adli nitelikli ölümlere ait veriler ile otopsi bulgularının tartışılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığında 2004-2006 yılları arasında otopsisi yapılan yaşlı ölümleri değerlendirilmiştir. Olgular; yaş, cinsiyet, ölüm nedeni, orijin ve laboratuar analizi açısından incelenmiştir.

Bulgular: Otopsisi yapılan 375 olgunun raporları değerlendirilmiştir. Olguların yaş ortalaması 73.98 (ss= 6,29) olup olguların %72.53'ü erkek idi. Yaşlı ölümlerinin %45.6'sı travmatik, %54.4'ü doğal ölüm olarak belirlendi. Travmatik ölümlerin 37'sinin (%21.64) orijini intihar, 31'inin (%18.13) cinayet, 103'ünün ise (%60.23) kazaydı. İntihar kaynaklı olguların 23'ünde (%62.2) ası, 8'inde (%21.6) ateşli silahlar intihar yöntemi olarak seçilmişti. Olguların 24'ünde (%6.4) kanda etanol tespit edilmişti.

Sonuç: Yaşlı ölümlerinin nedeni kaza, cinayet veya intihar olabilir. Çalışmamızda travmatik ölümlerin 31'i kaza, 37'si intihar ve 103'ü kaza idi. Orijininin belirlenmesi adli makamlar için önemlidir. Orijin belirlenmesi ölümün meydana geldiği koşullar, olay yeri incelemesi, ayrıntılı otopsi ve laboratuar incelemesi ile adli tahkikat evrakı değerlendirilmeden yapılmamalıdır. Keywords : Yaşlı, Otopsi, Adli tıp