Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
YAŞLI ERİŞKİNLERDE DİŞ TEDAVİSİ VE ORAL KOMPLİKASYONLAR
Maryam Alsadat HASHEMIPOUR
Faculity of Dentistry, Oral medicine, Kerman, İRAN İnsanlar 40 yaşından sonra stres ve değişikliklere yanıt verme yeteneklerinin homeostatik kontrolünde progresif bir azalma yaşarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaş ve üzeri 35 milyondan fazla kişi bulunmaktadır. Elimizdeki bilgilere göre dünyadaki yaşlıların sayısında dramatik bir artış olması beklenmektedir. Bu daha yaşlı erişkinlerin, diş sağlığı açısından sonraki yıllarda gittikçe daha fazla bakıma ihtiyacı olacaktır. Bu nedenle diş hekimlerinin, bu tür hastaların tedavisi için gereken özel yöntemler konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu makalenin amacı, diş hekimlerinin daha yaşlı erişkinlerde diş hastalıklarının tedavisi ve oral komplikasyonları gözden geçirmektir. Keywords : Tedavi ve Kontrol, Oral komplikasyonlar, Yaşlılar, Erişkinler