Turkish Journal of Geriatrics 2009 , Vol 12, Issue 4
GERİATRİK GRUPTA OBEZİTE TEDAVİ YAKLAŞIMLARININ TOKSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ-II: OBEZİTE TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR
Pınar ERKEKOĞLU, Terken BAYDAR, Gönül ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi Farmasötik Toksikoloji, ANKARA Obezite hayatın tüm aşamalarında yetersiz fiziksel aktivite ve birçok hastalığa katkıda bulunan kompleks bir hastalık olarak sınıflandırılabilir. Son veriler yaşlı bireylerde obezitenin farklı şekil ve derecelerde fonksiyonel zayıflama ve yaşam kalitesinde azalma ile ilgili olduğunu göstermektedir. Yaşlılarda obezitenin yüksek prevalansı, bu durumu klinikte önemli hale getirmektedir. Yaşlanma sürecini ve geriatrik obez hastaların sıklıkla karşılaşabilecekleri sorunları anlamak, bu hassas popülasyon için en iyi bakımın sağlanabilmesinde ilk basamaktır. Yaşlı kişilerde metabolik hastalıklar ve fonksiyonel kapasiteyle obezitenin karmaşık ilişkisi, kilo almalarının önlenmesi ve kilo vermelerinin sağlanması açısından oldukça sorunlu bir konu haline gelmektedir. Geriatrik sağlık programının geliştirilmesi ve bunun izlenmesi ile kilo problemi erken teşhis edilebilir ve gerekli medikal tedavi uygulanabilir. Bu derlemede geriatrik obezitenin antiobezitik ilaçlar ile tedavisi ve bunun olası toksikolojik sonuçları değerlendirilecektir. Keywords : Geriatrik obezite, Antiobezite ilaçları, Toksisite