Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
GERİATRİK YAŞTA AMOKSİSİLİN KULLANIMI SONUCU GELİŞEN VE HAYATI TEHTİD EDEN, AĞIR STEVENS JOHNSON SENDROMU
Elif ÖNDER1, Adem GÜNGÖR1, Gökhan CELBEK1, Faruk ÇEÇEN1, Ümran YILDIRIM2, Zehra GÜRLEVİK3, Yusuf AYDIN1, Hakan CİNEMRE1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, DÜZCE
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı DÜZCE
Stevens Johnson Sendromu (SJS) genellikle ilaçlara ve enfeksiyonlara karşı oluşan, ateş, stomatit ve konjonktivit ile karakterize ağır bir cilt reaksiyonudur. Her yaş ve cinsiyette ortaya çıkabilmekle birlikle genellikle 2.-4. dekatta görülür, ileri yaşlarda nadir olarak görülmektedir. Litaretürde ilaca bağlı SJS ile ilgili pek çok vaka sunumu yapılmakla birlikte amoksisiline bağlı SJS vakaları nadirdir. Bu yazıda pnömoni nedeniyle amoksisilin başlanmasının ardından gelişen, geriatrik yaş grubunda ortaya çıkan SJS olgusu sunulmuştur.

Yetmiş dört yaşında erkek hasta pnömoni nedeniyle amoksisilin tedavisi başlanmasından 2 gün sonra başlayan tüm vücudunda yaygın döküntü, göz kapağında şişlik, gözde kızarıklık ve nefes darlığı şikayeti ile acil servisimize başvurdu. Hasta prerenal akut böbrek yetmezliği, pnömoni, ilaç reaksiyonu (SJS) öntanısıyla servisimize yatırıldı. Hastaya klinik ve histopatolojik olarak SJS tanısı konularak IV steroid tedavisi başlandı. Hastanın verilen steroid tedavisi ile cilt döküntülerinde belirgin düzelme izlendi. Hastanın steroid tedavisi azaltılarak kesildi. Günümüzde betalaktam antibiyotikler özellikle amoksisilin güvenli bir ilaç olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak nadirde olsa ileri yaşlarda amoksisiline bağlı SJS gibi yaşamı tehdit eden yan etkilerin görülebileceği akılda tutulmalıdır. Keywords : Stevens Johnson Sendromu; Amoksisilin; Geriatrik yaş grubu