Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
YAŞLILIKTA YIKICI BİR SONUCA SEBEP OLAN AĞIR JENERALİZE MORFEA
Yusuf AYDIN1, İhsan ÜSTÜN2, Elif ÖNDER1, Adem GÜNGÖR1
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı DÜZCE
2Mersin Devlet Hastanesi Endokrinoloji MERSİN
Morfea sklerodermanın sklerotik cilt plakları ile karakterize olan lokalize bir formudur. Cilt ile sınırlı nadir görülen bir fibrotik reaksiyondur ve viseral tutulum pek görülmemektedir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte; genetik, enfeksiyöz ve otoimmün mekanizmalar öne sürülmüştür. Genellikle çocuklarda ve genç kadınlarda görülmektedir. Genellikle klinik seyri iyi olan ve spontan iyileşebilen bir hastalık olmasına rağmen, bazen belirgin morbiditeye de neden olabilmektedir. Bugüne kadar çeşitli ilaçlar denenmiş ve değişik sonuçlar elde edilmekle birlikte hastalığın tedavisinde topikal kortikosteroidler, sistemik kortikosteroidler, methotrexate, penicillamin, topikal tacrolimus 0.1% kullanılmaktadır. UVA1 fototerapisi ile morfea lezyonlarında düzelme görülmektedir. Jeneralize morfea olguları yaşlılarda çok nadir olarak bildirilmektedir. Vakamız eklemlerde hareket kısıtlılığına yol açan kontraktürleri bulunan ve ağır yaygın morfeası olan 72 yaşında bir geriatrik erkek hastadır. Hastalığın etyopatogenezi ve geriatrik hastadaki fonksiyonel ve psikolojik etkilerine değinilmiştir. Keywords : Geriatrik; Jeneralize morfea; Eklem kontraktürü