Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 1
YAŞLILARDA ÜRİNER İNKONTİNANS VE FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ
Kubilay İNCİ, Ali ERGEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı ANKARA Üriner inkontinans yaşlı popülasyonu etkileyen, depresyon, anksiyete, utanma ve sosyal izolasyon gibi ciddi psikolojik ve sosyal komplikasyonlara neden olabilecek önemli ve yaygın bir sağlık problemidir. Bu popülasyonda üriner inkontinansın başarılı bir şekilde tedavi etmek için yaşa bağlı gelişen anatomik ve fizyolojik değişiklikleri bilmek şarttır. Değişik tedavi modaliteleri ile kabul edilebilir iyileşme hatta tamamen kuruluk elde edilebilmektedir. Farmakolojik tedavi bir tedavi seçeneği olmakla beraber yaşlı hastalarda ilaç tedavisini seçerken klinik etkinlik ve tolere edilebilirliğin yanı sıra bu yaş grubuna özel güvenilirlik de göz önünde bulundurulmalıdır. Antikolinerjikler üriner inkontinansın tedavisinde kullanılan önemli ilaçlardandır. Antikolinerjikler tedavide etkin ajanlardır ancak her birinin yapısal değişiklikler, muskarinik reseptör alt tip selektiviteleri ve organ selektivitelerinden kaynaklanan farklı farmakokinetik ve yan etki profili vardır. Keywords : Üriner inkontinans; Yaşlı; Farmakoterapi; Antikolinerjikler