Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER FONKSİYONLAR
Mehdi ZOGHİ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Kardiyak fonksiyonlar yaşın artmasıyla değişmektedir. Kardiyovasküler sistemin yaşlanması kalp, koroner arterler ve diğer vücut damarlarını kapsamaktadır. Bu değişiklikler arterlerde tortiozite artışı, endotel fonksiyon bozukluğu, prostasiklin ve endotelden salınan gevşeme faktörünün üretiminde azalma, sol ventrikül gevşemesinin etkilenmesi ve hücresel dejenerasyon, kontraktil kitlede azalma ve fibroz dokuda artış olmaktadır. Ayrıca başta mitral ve/veya aort kapaklar olmak üzere kalp kapaklarında kalsifikasyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu yazıda fizyolojik yaşlanmayla karakteristik bu kardiyak değişiklikler tartışılmaktadır. Keywords : Kardiyovasküler hastalık; Yaşlı