Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA KALP YETERSİZLİĞİ
Barış İLERİGELEN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL Kalp yetersizliği esas olarak yaşlıların hastalığıdır. Toplumun giderek yaşlanması kalp yetersizliği epidemisine katkıda bulunmaktadır. Yaşlılarda kalp yetersizliğinin etiyolojisi orta-yaş grubundaki hastalardakine benzer. Bununla birlikte kalp yetersizliği için tipik olan çeşitli anatomik-fonksiyonel, hormonal ve otonom sinir sistemi ile ilgili değişiklikler fizyolojik yaşlanma sürecinde de oluşur. Yaşlı hastalarda kalp yetersizliği tanısı güç olabilir, zira daha genç hastalarda sıkça rastlanan tipik semptomlar ve fizik bulgular eksiktir. Semptomlar ve bulgular mevcut olduğunda genellikle spesifik değildir ve yanlışlıkla yaşlı hastalarda sıkça görülen diğer bozukluklara bağlı oldukları düşünülebilir. Bu sorunun bir sonucu olarak hekimler altta yatan kalp hastalığı olanlarda ya da kalp yetersizliğine işaret edebilen, spesifik olmayan semptomların varlığında kalp yetersizliğinden kuvvetle kuşkulanmalıdır. Yaşlı hastalarda tedavi prensipleri farklı değildir. Ancak kalp yetersizliğinin farmakolojik tedavisinde geriatriye spesifik yaklaşım en az yan etkilerle en iyi sonuçların elde edilmesinde çok önemlidir. Keywords : Kalp yetersizliği; Yaşlı; Tanı; Tedavi