Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA EKOKARDİYOGRAFİK DEĞİŞİKLİKLER
Sercan OKUTUCU, Necla ÖZER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Kalp ve damar hastalıkları ölümün ve morbiditenin en önde gelen sebebidir ve bu hastalıkların gelişimi için ileri yaş önemli risk faktörlerinden birisidir. Kardiyovasküler sistemde yaşlanma ile ilişkili çok sayıda yapısal ve fonksiyonel değişiklik gözlenir ve bunların birçoğu ekokardiyografiile kolaylıkla saptanabilir. Ayrıca bu yaş grubunda daha sık gözlenen gerçek patolojik durumlarda ekokardiyografik yöntemlerle saptanabilir. Bu yazıda yaşlılıkta gözlenen ekokardiyografik değişikliklerin özetlenmesi amaçlanmıştır. Keywords : Ekokardiyografi ; Yaşlanma