Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA SENKOP
Özgür ASLAN
Dokuz Eyül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Senkop, global beyin hipoperfüzyonuna bağlı, aniden ortaya çıkan, kısa süreli ve kendiliğinden tam bir düzelmeyle sonuçlanan, geçici bir bilinç kaybı olarak tanımlanır. Günümüzde senkop tabloları üç grupta incelenir: refleks senkoplar, ortostatik hipotansiyona bağlı senkoplar ve kardiyovasküler senkoplar. İleri yaşlarda ortostatik hipotansiyon, hassas karotis sendromu ve kardiyovasküler nedenler ön plandadır. Yaşlı insanlarda çoğu kez birçok neden birlikte bulunduğundan ve alınan tıbbi öykünün güvenilirliği kısıtlı olabildiğinden, senkop nedenini kesin olarak belirlemek kolay olmayabilir. Geçici bilinç kaybıyla başvuran tüm olgularda olduğu gibi yaşlı insanlarda da değerlendirme ayrıntılı bir öykü alınması, fizik bakı ve EKG kaydı ile başlar. Karotis masajı ve ortostatik kan basıncı ölçümünü de içeren bu ilk değerlendirmeyle tablonun gerçek bir senkop olup olmadığı, etiyolojisinin belirlenip belirlenemediği ve en önemlisi bireyin ölüm ya da kardiyovasküler olaylar için yüksek risk taşıyıp taşımadığına ilişkin bir bilgi edinilir. Yaşlı olguların %90'ında standart tanısal yaklaşımla senkopun etiyolojik kesin tanısı konulabilir. Tanı konulamayan olgularda ortostatik stres testleri, ambulatuar EKG kayıtları gibi ek değerlendirmeler yapılır. Sonuç olarak nedeni belirlenebilen bir senkopu olan bireylerde tedavinin temel hedefi, yaşam süresinin uzatılması ile atakların tekrar etmesinin ve fiziksel hasarlanmanın önlenmesidir. Keywords : Yaşlı; Senkop