Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
BRADİARİTMİLER VE PACEMAKER TEDAVİSİ
İzzet TANDOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, SİVAS Bradiaritmilerin tedavisinde ilk olarak 1958 yılında pacemaker (PM) takılmasından sonraki süreçte PM teknolojisindeki ilerlemeler ve endikasyon alanındaki artış sonucu kullanımları hızla artmaktadır. Bu gün için PM uygulamalarının %80'den fazlası 65 yaş üzerindeki yaşlı hastalara yapılmaktadır. Endikasyonların bu kadar genişlemesi karşısında özellikle yaşlı hastalarda en uygun PM modunun ne olduğu, değişik endikasyonlarda ölüm ve morbidite hızları üzerinde PM'nin etkili olup olmadığı, etik ve ekonomik kazanımlar konusu halen tartışılmaktadır. Zira bu konuları araştırmaya yönelik yapılan çalışmalardan çelişkili veriler elde edilmiştir. Bu derleme yaşlı hastalarda PM tedavisini tüm detayları ile değerlendirmek üzere planlanmıştır. Keywords : Pacemaker; Tedavi; Yaşlı