Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
YAŞLILARDA AORT KAPAK HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ
Oğuz YAVUZGİL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İZMİR Yaşlılarda görülen aort kapak hastalıkları, gerek etiyoloji ve patofizyoloji gerekse uygulanabilen tedavi yöntemleri bakımından belirgin farklılık göstermektedir. Yaşlı hastalarda valvüler aort darlığı aort kapağındaki yaprakcıkların sertleşmesi, skarlaşması ve kalsifikasyona bağlı olarak ortaya çıkar ve aort darlığının sıklığı yaşla birlikte artar. Bu hastaların bir çoğunda aort kapak darlığı ya da aort darlığıyla birlikte aort yetersizliği görülmekte olup saf aort yetersizliği nadirdir. Bu makalede yaşlılarda görülen aort kapak hastalıkları etiyoloji, patofi zyoloji, klinik semptomlar ve bulgular ve mevcut tedavi yöntemleriyle birlikte gözden geçirilmiştir. Keywords : Kalp Kapak hastalığı; Aort darlığı; Aort yetersizliği