Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
SENKRON MİDE TÜMÖRÜ: MİKS GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VE ADENOKARSİNOMA OLGUSU
Mehmet Tahir ORUÇ1, Münevver MORAN1, İsmail BİLGİÇ1, Evren DİLEKTAŞLI1, Levent ALBAYRAK2, Mehmet Mahir ÖZMEN1
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Cerrahi Kliniği ANKARA
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği ANKARA
Adenokarsinoma ve miks gastrointestinal stromal tümörden oluşan senkron mide tümörü çok nadir görülen ve literatürde de nadir rastlanan bir durumdur. Bu yazıda ileri yaşta bir hastada, adenokarsinoma ve miks gastrointestinal stromal tümörün birlikte olduğu senkron mide tümörü olgusu sunulmaktadır. Olgu, 12x11x2 cm boyutlarında, transmural büyüyen ve lümenden protrüde olan, ülsere adenokarsinoma ile beraberinde 0.7 cm çapında, intramural yerleşimli, nodüler yapıda ve distal rezeksiyon sınırının 1.5 cm proksimalinde saptanan miks gastrointestinal stromal tümörden oluşmaktaydı. Senkron mide tümörü sıklığında artma eğilimi, değişen çevresel faktörler ve buna paralel olarak değişen biyolojik tümör davranışına bağlı olabilir. Ancak bu ilişkinin sağkalım üzerinde bir değişikliğe yol açıp açmadığı açık değildir. Önemli olan gastrik kanser olgularında olduğu gibi, lezyonların komplet olarak rezeksiyonudur. Keywords : Yaşlı; Mide kanseri/cerrahi; Gastrektomi