Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
YAŞLI HASTADA İNTİHAR GİRİŞİMİ SONRASINDA SAFRA KESESİ PERFORASYONU
Münevver MORAN, İsmail BİLGİÇ, Evren DİLEKTAŞLI, Emre GÜNDOĞDU, Mehmet Tahir ORUÇ, Mehmet Mahir ÖZMEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Cerrahi Kliniği ANKARA Özellikle yaşlı hastalarda azalan kognitif fonksiyonlar, depresyona eğilim ve neticesinde suisidal girişimler gelişmiş ülkelerde halen ciddi bir sağlık problemidir. İntihar amacı ile çeşitli kostik maddelerin oral alımı sık olmakla beraber bu maddelerin karıştırılarak kullanımı yaygın değildir. Evde kullanılan kimyasal ajanların içilmesi hava ve sindirim yollarında çok hafif şiddetten ölümcül seviyeye kadar çok çeşitli hasarlar oluşturabilir. Ayrıca maddelerin karmaşık kimyasal yapıları nedeni ile etkileşimlerini tam olarak saptamakta neredeyse imkansızdır. Biz burada ev deterjanı (cam silmek amaçlı) içinde, naftalin ve varfarin tabletlerini (fare zehiri) eriterek içen yaşlı bir hastada gelişen safra kesesi perforasyonu olgusunu sunduk. Keywords : Safra kesesi perforasyonu; Naftalin; Warfarin