Turkish Journal of Geriatrics 2000 , Vol 3, Issue 4
Yoğun bakım ünitesi'nde geriatrik hasta
Arzu TOPELİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Yoğun Bakım Ünitesi'ne (YBÜ) yatırılan yaşlı hastalar ayrıcalıklı ve oldukça kompleks bir hasta grubunu oluştururlar. Genellikle, yaşlı hastalar altta yatan kronik sağlık sorunlarının akut alevlenmeleri veya birçok organ sistemini ilgilendiren sorunlar nedeniyle yatırılırlar. Yaşlı popülasyon gün geçtikçe artmaktadır. Yaşlı popülasyondaki bu artış, YBÜ'ne yatışı gerektiren kritik hastalıklı yaşlı hastaların da oranını artırmaktadır. Öyle ki, neredeyse yoğun bakım hastalarının yarısı yaşlı hastalardır. YBÜ'nden çıkan hastaların uzun dönem morbidite, mortalite, fonksiyonel kapasite ve yaşam kaliteleri konusu belirsizliğini korumaktadır. Yaşlı hastalarda oluşan ciddi bir sorun gençlerden farklı olarak çoğu zaman atipik belirti ve bulgularla karşımıza çıkar. Bu da hastalığın geç fark edilmesine yol açabilir. Artan yaşlı nüfusla birlikte daha fazla kritik hastalığı olan yaşlılarla karşılaşıldığından, bu konunun akılda tutulması gerekmektedir. Delirium, sıvı-elektrolit dengesizlikleri, basınç ülserleri ve ilaç farmakokinetiği ve dinamiği kritik hastalığı olan yaşlılarda özellikle dikkat edilmesi gereken konulardan bazılarını oluşturmaktadır. Verilen tedavinin şekli, altta yatan hastalık gibi faktörler standardize edildiğinde yaşlı hastaların genç hastalara nazaran biraz daha fazla mortalite riski taşıdığını gösteren yayınlar mevcut olmakla birlikte, bu görüşlerin aksine, mortalite veya morbiditenin yaşla değil, altta yatan hastalığın şiddeti ile bağlantılı olduğu görüşü de mevcuttur. Bu nedenle, bir hastanın salt yaşlı olması nedeniyle yoğun bakım uygulanmaması kesinlikle doğru bir yaklaşım olmayıp, yaşlı hastaların daha fazla maruz kaldıkları sorunlara ve hasta haklarına dikkat ederek en uygun bakım gerekirse araünitelerde verilmelidir. Keywords : Yaşlılık, Geriatri, Yoğun bakım ünitesi, Yoğun tedavi, Kritik hastalık