Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 2
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATAN HER HASTAYI OSTEOPOROZ YÖNÜNDEN İNCELEMELİ MİYİZ?
Gülbin AYGENCEL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı ANKARA Giriş: Dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte osteoporoz sık görülmektedir. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların birçok yaşamsal sorunları ile uğraşılırken, osteoporozun varlığı veya tedavisi genellikle yoğun bakım hekimlerince gözardı edilmektedir. Fakat zaman zaman osteoporoz bizim olgumuzda olduğu gibi ciddi sonuçlara neden olmaktadır.

Seksen altı yaşındaki erkek hasta ağır akut hiperkapnik solunum yetmezliği, pnömoni ve idrar yolu infeksiyonu nedeniyle yoğun bakım ünitemize kabul edilmiştir. Yatış sürecinde travma olmaksızın humerus kırığı meydana gelmiştir. Bu spontan kırık sonrası hastanın kemik mineral dansitesine bakılmıştır. T skoru femur boynunda -4.53 SD, lumbar vertebrada -3.19 SD ölçülmüştür.

Osteoporoz her yaş grubunda ve tüm nüfusta görülebilir. Tespit edilmeyen veya tedavi edilmeyen kadın ve erkekteki osteoporozun belirlenebilmesi için, halk sağlığı eğitimi içine kadın ve erkekler katılmalıdır. Sadece halk değil, doktorlar da osteoporoz konusunda eğitilmelidir. Keywords : Osteoporoz; Yoğun bakım ünitesi