Turkish Journal of Geriatrics 1999 , Vol 2, Issue 1
Yaşlılarda Gastrointestinal sistem Cerrahisi
Tarık Z. NURSAL, Erhan HAMALOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı- ANKARA Yaşlılarda yaşlanma sürecine bağlı olarak hücresel düzeyde ve organ sistemlerinde giderek artan bozukluklar olmaktadır. Bu nedenle yaşlılarda cerrahi tedavi gerektiren durumlar daha az tolere edilmektedir. Gastrointestinal sistemde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar genelde yaşlanma sürecinin bir sonucudur. Cerrahi tedavideki amaç, yaşam süresini uzatmak ve bir o kadar önemli olan yaşam kalitesini korumaktır. Acil cerrahi girişim ve eşlik eden hastalıklar kronolojik yaştan daha önemli risk faktörleridir. Gastrointestinal sistemde, eşlik eden hastalıklar kontrol altına alındığında tüm cerrahi girişimler güvenle uygulanabilir. Keywords : Yaşlı, Gastrointestinal, Cerrahi, Eşlik eden hastalık, Emergency