Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
YAŞLILARDA DENGE, KAS KUVVETİ VE ÇİFT GÖREVLENDİRME
Gönen MENGİ, Özden ÖZYEMİŞÇİ-TAŞKIRAN, Nihal TAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı ANKARA Giriş: Bu araştırmada yaşlılarda denge, kas kuvvetini değerlendirmek, çift görevlendirmenin yürüme hızı ile denge üzerindeki etkilerinin yaşla ve düşme öyküsüyle birlikte değişimini incelemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 36 katılımcı katıldı. Denge, Tinetti skalası, zamanlı kalkma yürüme testi (KYT), su ile dolu bir bardakla yapılan (çift görevlendirmeli) zamanlı kalkma yürüme testiyle (KYT-çg) değerlendirildi. Kas kuvveti bir dinamometre aracılığıyla her iki elin kavrama ve çimdikleme kuvvetleri ölçülerek değerlendirildi.

Bulgular: Katılımcıların 18'i 65 yaşın üstündeydi. İkinci grup ise 65 yaşın altındaki 18 kişiden oluşuyordu. 65 yaş üstü grubun yaş ortalaması 70.2±3.8'ken diğer grubun yaş ortalaması 51.9 ± 4.3 idi (p=0.000). Grupların KYT ve KYT-çg ölçümleri anlamlı olarak birbirinden farklıydı (KYT için 13.38±4.53 sn'e karşı 9.74±1.93 sn p=0.004; KYT-çg için 13.67±4.88 sn'e karşı 10.15±2.09 sn p=0.008). Altmışbeş yaş üstü grubun el kavrama ve çimdikleme kuvvetleri 65 yaş altı gruba göre anlamlı olarak düşüktü. Yaşlı grubun denge bölümü dışındaki Tinetti skorları ise 65 yaş altı gruba göre anlamlı derecede düşüktü. Altmışbeş yaş altı ve üstü gruplarda KYT ve KYT-çg arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: Yaşlılarda kuvvet ölçümleri ve denge skorları gençlere göre anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Bu çalışmada zamanlı kalkma yürüme testinde kullanılan bir bardak suyu taşıma şeklindeki çift görevlendirme yaklaşımı denge ve yürüme performansını etkilememiştir. Keywords : Yaşlanma; Postural Denge; Kas kuvveti; Çift görevlendirme