Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE ALTI HASTALARDA DÜŞÜK ENERJİLİ DÜŞMELERİN ETKİLERİ
Baki EKÇİ1, Can AKTAŞ2, Şevki Hakan EREN3, Sezgin SARIKAYA2
1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi İSTANBUL
2Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp İSTANBUL
3Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp SİVAS
Giriş: Düşük enerjili düşmelere bağlı kırıklar yaşlı popülasyonda belirgin sorun yaratmaktadır. Çalışmamızda düşük enerjili düşme ile acil servise başvuran hastaların düşme sonrasında ortaya çıkan patolojilerini inceledik.

Gereç ve Yöntem: Yeditepe Üniversitesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servislerine 2009 Ocak-Mayıs ayları arasında düşük enerjili düşme nedeniyle başvuran toplam 220 hasta incelendi. Hastalar 65 yaş ve üzeri 120 ve altı 100 hasta olmak üzere iki grupta değerlendirildi.

Bulgular: Genç bireylere göre 65 yaş üzerindekilerin düşme sonrasında kot, pelvis ve femur fraktürü ve hastaneye yatış yüzdelerinin anlamlı olarak yüksek olduğu tespit edildi.

Sonuç: 65 yaş üzerindeki bireylerde düşük enerjili düşmelerin gençlere göre daha ciddi kemik kırıklarına neden olduğu saptandı. 65 yaş üzerindeki bireylerin ve beraberindeki kişilerin eğitimi, düşmeyi önleyici önlemlerin alınması ile bunların azaltılabileceği düşünülmektedir. Keywords : Yaşlı; Düşme; Travma; Kırık