Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 3
ALZHEİMER HASTALIĞI'NA BAĞLI GEBELİK SANRILARI GELİŞEN BİR OLGU
Erguvan Tuğba ÖZEL-KIZIL, Emel GÖKDEMİR, Berker DUMAN, Engin Dudu TURAN
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Geriatrik Psikiyatri Birimi ANKARA Alzheimer hastalarının yaklaşık üçte birinde sanrı ve varsanılar görülmektedir. En sık kötülük görme ve çalınma sanrıları ile görsel varsanılar bildirilirken, somatik sanrı ve varsanılar nadir görülmektedir. Bu yazıda nadir görülen, gebelik sanrıları olan bir Alzheimer hastalığı olgusu ele alınmıştır. 71 yaşında okur-yazar olmayan, kadın hasta gebe olduğu düşüncesi ve gebeliği sonlandırma isteği ile Geriyatrik Psikiyatri polikliniğine başvurdu. Hasta bir yıldır davranış bozuklukları ile seyreden Alzheimer hastalığı tanısı ile izleniyordu. Yakınlarından demans öncesinde nedeni açıklanamayan bedensel yakınmalar ile birçok kez doktora başvurduğu öğrenildi. Önceki alan yazında gebelik sanrıları bulunan yalnızca dört demans hastası bildirilmiştir. Nesnel gebelik bulguları olmadığından DSM-IV-TR'de başka türlü adlandırılamayan somatoform bozukluklar başlığı altında sınıflandırılan yalancı gebelik (pseudocyesis) tanısı dışlanmıştır. Özgeçmişinde somatizasyon bozukluğu bulunması, demans sonrasında somatik sanrı ve varsanıların gelişmesiyle ilişkili olabilir. Keywords : Alzheimer hastalığı; Yalancı gebelik; Sanrılar