Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
DEMANSLARIN KLİNİK VE NÖROPATOLOJİK SINIFLAMASI
Şerefnur ÖZTÜRK
Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Selçuklu- KONYA Bütün dünyada yaşlanan nüfusla artan demans prevelansına paralel olarak sağlık bakımına ihtiyaç artmaktadır. Demansa neden olan hastalıkların snıflandırılması sağlık plan ve projelerinin oluşturulması sırasında daha doğru bir yaklaşım sağlayabilir. Demansa neden olan en yaygın bozukluklar sosoyoekonomik dağılımlara göre farklı olabilir ve farklı populasyonlar bu hastalıklara karşı farklı eylem planına ihtiyaç duyabilir. Demansa neden olan hastalıkların sınıflandırılması bu eylem planları için akılcı bir bilgi sağlayabilir. Mekanizma, patoloji ve klinik özellikleri temel alan çeşitli sınıflamalar vardır. Kişisel temelde de her hasta demansa neden olan hastalığın etiyolojik ve patogenetik yönü için demans klasifikasyonu içinde değerlendirilmelidir. Keywords : Demans; Alzheimer hastalığı/klasifi kasyon; Alzheimer hastalığı/etyoloji