Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13 (Supplement)
ALZHEİMER HASTALIĞI, VASKÜLER DEMANS VE LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS'TA ÖNE ÇIKAN BİLİŞSEL BOZULMALAR
Çiğdem KUDİAKİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı ANKARA Alzheimer Hastalığı (AH), Vasküler Demans (VaD) ve Lewy Cisimcikli Demans'ın (LCD) erken ve orta evrelerinde görülen bilişsel bozulmalar kimi zaman örtüşse de, aslında oldukça farklı görünümdedirler. AH açısından en belirgin bozulma, olaysal ve anlamsal bellekte görülmektedir. VaD'de daha çok zihinsel esneklik, başlatma, amaç oluşturma ve duygu durum dalgalanmaları ön plana çıkmakta iken, bellek performansı bu işlevlere göre korunmuş durumdadır. LCD'de ise dalgalı bilişsel seyir, dikkat, görsel-uzaysal beceriler ve görsel bellekte bozulma dikkati çekerken, sözel bellek işlevlerinin AH'ye göre korunmuş olduğu belirtilmektedir. Keywords : Alzheimer hastalığı/tanı; Demans, Vasküler/tanı; Lewy Cisimcikli Demans/tanı