Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
YAŞLILARDA AYAK AĞRISI VE AYAKTAKİ MUSKULOSKELETAL BOZUKLUKLAR DÜŞME İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR Mİ?
Ayşe Dicle TURHANOĞLU, Hayal GÜLER, Aydıner KALICI, Deniz İNANOĞLU, Cahit ÖZER
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı HATAY Giriş: Bu çalışmada yaşlılarda ayak ağrısı ve ayak muskuloskeletal hastalıklarının (AMH) düşme ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Yaşları 60 üzerinde olan 255 yaşlı birey çalışmaya alındı. Yaşlılar ayak ağrısı ve düşme ile ilgili soruları içeren bir anket doldurdular. AMH içerisinde haluks valgus (HV), çekiç parmak (ÇP), tokmak parmak (TP), pençe parmak (PPr), üst üste binmiş parmak (ÜP), pes kavus (PK), pes planus (PP), metatarsalji (MA) ve plantar fasiitise yer verildi. Çalışmaya alınan yaşlıların düşme riski Performance-Oriented-Mobility-Assessment ile ve yaşam kaliteleri Kısa-Form (KF)- 36 ile değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 255 yaşlı birey ortalama 67.90±6.15 yaşında olup, 175(%69)'i kadın, 78(%31)'i erkekti. Doksan yedi(%38) bireyde ayak ağrısı ve 103(%43.8) bireyde AHM olduğu saptandı. En yaygın AHM %18.4 ile haluks valgus olup onu sırasıyla PF (%15.9), PP (%13.3), MA (%12.9), ÇP (% 7.8), TP (%4.3), ÜP (%3.5), PPr (%1.6) ve PK (%1.9) izledi. Ayak ağrısı, HV, PP, MA, PF, PPr ve ÜP ile düşme riski arasında anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Geçirilmiş düşme ile AHM varlığı ve ayak ağrısı ilişkili bulundu (p<0.01). KF-36'nın fiziksel skoru ayak ağrısı olanlarda olmayanlara kıyasla daha düşüktü (p<0.05).

Sonuç: Yaşlılarda düşme riski açısından ayak ağrısı ve AHM'nin göz önüne alınması gerekmektedir. Keywords : Düşme; Postüral denge; Ayak deformitesi; Yaşlı