Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
TÜRKİYE'DE 60 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSUN SAĞLIK HİZMETLERİNİN BÖLGESEL DAĞILIMINDAN SAĞLADIKLARI SOSYAL FAYDA DÜZEYLERİ
Murat ÇİFTÇİ
İstanbul Üniversitesi, BAP Birimi İSTANBUL Giriş: Bu çalışmada 60 ve üstü yaştaki nüfusun sağlık hizmetlerinin bölgeler arası dağılımından sağladıkları sosyal fayda düzeylerinin ölçülmesine odaklanılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Atkinson endeksleri kullanılmıştır. Uygulamada kullanılan veriler Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanmaktadır.

Bulgular: Hesaplanan endeks katsayıları, sağlık hizmeti sunucularının iller arası dağılımlarının yaşlı nüfus sayılarına göre ciddi düzeyde dengesiz olduğunu ve yaşlı nüfusun sağlık hizmet sunucularından sağladıkları sosyal faydadan ciddi kayıplarının mevcut olduğunu göstermektedir. 60 ve üstü yaş grubundakiler için ağırlıksız ortalamalarına göre hesaplanan sosyal fayda düzeyleri uzman doktorlardan % 57.2, pratisyen hekimlerden %77.9, toplam tıp doktorlarından %72.5, yatak arzından %81.4, hemşirelerden %89.9, sağlık memurlarından %86.3, eczacılardan %74.9 ve diş hekimlerinden %52.3 düzeylerinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Türkiye'deki sağlık hizmetlerinde yüksek düzeyde sosyal fayda kaybı mevcuttur. Özellikle diş hekimi ve uzman doktorlar için iller arası dağılımdaki bozulma kabul edilebilir düzeyde değildir. Keywords : Atkinson endeksi; Sağlık hizmetlerinin sunumu; Yaşlılar için sağlık hizmetleri; Kamu politikaları