Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
RETROFARENGEAL APSE
Rıfat KARLI1, Aylin GÜL2, Burhan YILDIRIM2, Mehmet Birol UĞUR2
1Beydağı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği MALATYA
2Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ZONGULDAK
Retrofarengeal apse nadir görülen fakat ciddi bir hastalıktır. Çoğunlukla çocuklarda görülür. Boyunda şişlik, ani hava yolu obstrüksiyonu ve benzeri semptomlara yol açabilir. En yaygın bulguları ateş, boyunda şişlik, yutma ve beslenme bozukluklarıdır. Semptom ve bulguların süresi değişkendir. Lateral boyun grafisi tanıyı doğrular. En yararlı tanı yöntemleri arasında servikal bölgenin direkt inspeksiyonu ve bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi vardır. Erken tanı ve tedavi mediyastinal yayılım, püy aspirasyonu, hava yolu tıkanıklığı ve majör damar erozyonu gibi ciddi komplikasyonları önleyebilir. Bu yazıda, ciddi solunum ve beslenme problemi ile başvuran yetmiş dört yaşında retrofarengeal apseli bir vaka sunulmuştur. Keywords : Retrofarengeal apse; Üst hava yolu obstrüksiyonu; Yaşlı hasta