Turkish Journal of Geriatrics 2010 , Vol 13, Issue 4
YAŞLILARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rezzan GÜNAYDIN
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği İZMİR Dünya popülasyonunun demografik profili ileri yaşa doğru yer değiştirmektedir. Daha uzun yaşam hem önemli fırsatlar hem de zorluklar ortaya çıkarır. Pek çok arzu ve isteğini gençliğinde elde etmiş olan yaşlı birey kişiselliği ve sosyalliğine katkı sağlayacak ve geliştirecek önemli fırsatlara sahiptir. Bununla birlikte ilerleyen yaş ile bağımsızlık, sosyal iletişim, sağlık hizmetleri ve topluma katılım ile ilişkili güçlüklerle de karşılaşılır. Yaşlı bireylerin eksponansiyel olarak artan sayısı ve yaşlanmanın getirdiği fırsatlar ve güçlükler dikkate alındığında yaşam kalitesi yaşlı bireylerin yaşam deneyimlerini saptamada anahtar son noktadır. Bu nedenle yaşlılarda kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri geçerli ve güvenilir olmalıdır. Yaşlıların yüksek oranda kronik hastalıklara sahip olmaları, kronik kalp hastalıkları ve demans gibi bazı hastalıkların daha sonraki yaşamı etkilemesi nedeniyle yaşlılarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin uygun bir şekilde değerlendirilmesi daha da önemlidir.

Bu derlemede yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörler, yaşlıların yaşam kalitesi ile ilgili algıları, değerlendirmede kullanılan ölçekler ve kısıtlılıkları literatür eşliğinde tartışılmıştır. Keywords : Yaşlı; Yaşlanma; Yaşam kalitesi