Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 1
KALP HASTASI KADIN VE ERKEK YAŞLILARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE KAN BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülperi HAKLI1, Funda Pınar ÇAKIROĞLU2
1Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Beslenme Bilimleri, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ANKARA
Giriş: Bu araştırma, kalp hastası 65 yaş ve üstü yaşlıların beslenme alışkanlıkları ve kan bulgularının belirlenerek sağlıklı beslenme ilkeleri açısından değerlendirilmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı özellikte olan bu çalışma, Ankara'da, Ocak-Mart 2009 tarihleri arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'ne başvuran 65 yaş ve üzeri, çalışmaya katılmaya gönüllü, 150 yaşlı üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri anket formlarıyla toplanmış, kan bulgularına ait bilgiler ise hastane laboratuvarından alınmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 13.0 paket programından yararlanılarak cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yaşlıların öğün sayısı, öğün atlama, yağ, et ve tatlı tercihleri, et pişirme yöntemi, tavuk/ hindi etlerini tüketim şekilleri, tuz, sakatat ve yağlı tohum tüketimleri açısından iyi beslenme alışkanlıkları sergiledikleri, yoğurt, peynir, ekmek tercihleri yönünden kötü beslenme alışkanlıklarına sahip oldukları bulunmuştur. Yaşlıların %88.7'si çeşitli derecelerde şişman, %55.3'ü HDL-kolesterol yönünden riskli bulunmuştur.

Sonuç: Kalp hastası yaşlıların besin seçimi, pişirme yöntemleri, fiziksel aktivite konularında bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Keywords : Kalp Hastalığı; Yaşlı; Beslenme