Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
EKLEM KIKIRDAĞININ MEKANOBİYOLOJİSİ
Safi ye TUNCER
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Canlı organizmalar, biyolojik uyarılar yanında çeşitli mekanik uyarılara da maruz kalırlar. Mekanobiyoloji, bu mekanik kuvvetlerin etkilerini inceleyen bilim alanıdır. Hücre düzeyinde, dokuları yapısı, bileşimi ve işlevlerinin düzenlenmesinde bu mekanik kuvvetler etkilidir. Eklem kıkırdağı da hareket esnasında yoğun ve tekrarlayan yüklenmelere maruz kalan bir dokudur. Eklem kıkırdağının yük taşımaya son derece uygun olan yapısal, biyokimyasal ve mekanik özelliklerinin gelişmesi ve korunması dokunun fi zyolojik sınırlarda yüklenmesini gerektirmektedir. Eklem dokularına binen yükün, aşırı ve kıkırdağın karşılayabileceğinden daha fazla olması osteoartrit sürecinin başlamasına neden olabilir. Eklem dokularında oluşan mekanik zorlanmalar ve osteoartrit süreci arasındaki ilişkinin tanımlanması için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. Keywords : Osteoartrit, Eklem Kıkırdağı, Mekanik, Biyoloji