Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİT VARYANTLARI VE SEKONDER OSTEOARTRİT
Metin KARATAŞ
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANKARA Osteoartrit (OA) eklem kıkırdağının bütünlüğünün bozulmasına ek olarak subkondral kemik değişiklikleri ile ilişkili hetrojen bir grup problem olarak tanımlanan en yaygın artrit formudur. OA farklı etyolojilere ait bir bozukluktur ve bilinen bir nedensel faktör olup olmamasına göre primer ve sekonder olarak sınıfl andırılır. Mevcut hastalıkları OA nedeni olabilecek hastalarda sekonder OA olarak sınıfl andırılır. OA'nın spesifi k artiküler paternleri farklı klinik özelliklere, seyre ve son duruma sahiptir ve alt grup ya da varyantı temsil edebilirler. Bu derleme OA sınıfl aması, primer OA varyantlarını ve sık görülen sekonder OA nedenlerini özetleyecektir. Keywords : Kas-iskelet Sistemi Hastalıkları, Artrit, Osteoartrit