Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİTTE TANI VE AYIRICI TANIDA LABORATUVARIN YERİ VE ÖNEMİ
F. Jale İRDESEL
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, BURSA Osteoartrit (OA) popülasyonda en sık hastalıklar arasındadır ve erişkinlerde sıklıkla ağrı ve disabilite nedenidir. Enfl amatuvar olayların OA patogenezine katkısı bulunabildiği konusunda artan kanıtlar olmasına rağmen enfl amatuvar artropatilerin aksine OA hala dejeneratif ya da nonenfl amatuvar bir durum olarak sınıfl andırılmaktadır.

OA'da esas tanısal yöntemler sadece hastalık yerleştiğinde kanıtlanan radyografi k değişikliklerdir. Bu nedenle biyokimyasal belirteçler OA'yı preradyolojik evrede tanımak ve farklı OA alt tiplerini belirlemek için ideal olabilir.

OA'da biyokimyasal belirteçler tanı, hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi, sonucun önceden tahmin edilmesi ve ilaç etkilerinin değerlendirilmesi konularında yardımcı olabilir. Özellikle kıkırdak ve kemik döngüsünü ve sinoviti yansıtan birçok belirteç öne sürülmüştür. Bunlar arasında kıkırdak oligomerik matriks proteini, antijenik keratan sülfat, hyaluronan, YKL-40, tip III kollajen N-propeptid ve idrar glikozil-galaktozil piridinolin en ümit verici olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu moleküllerin serum veya idrar belirleyicilerinin karmaşık metabolizmaları nedeniyle yeterince yorumlanmaları güçtür. Keywords : Osteoartrit, Tanı, Laboratuvar Tanısı