Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİT VE OSTEOPOROZ İLİŞKİSİNE GÜNCEL BAKIŞ
Tiraje TUNCER
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, ANTALYA Eklem kıkırdağında harabiyet ve yeni kemik oluşumları ile seyreden dejeneratif bir hastalık olan osteoartrit ile kemik gücünün azaldığı dolayısı ile kırık riskinin arttığı bir hastalık olan osteoporoz arasındaki ilişki uzun zamandır birçok açıdan araştırılmaktadır. Bazı araştırmalar osteoartriti olan olgularda kemik yoğunluğunun artmış bulunduğunu ileri sürerken, bazı araştırmalarda aksine kırık riskinin arttığı bildirilmektedir. Keywords : Osteoartrit, Osteoporoz, Dejeneratif Hastalık