Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİTTE DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİ VE HASTAYA YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Dilşad SİNDEL
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İSTANBUL Osteoartrit (OA), tüm dünyada görülen en yaygın kas-iskelet sistemi hastalığıdır. OA'nın tedavisinde hastanın ihtiyaçlarına göre multidisipliner yaklaşım çok etkin ve önemlidir. Bu hastalığın tanı ve tedavisi ile uğraşan, farklı disiplinleri temsil eden uzmanlar, mevcut kanıtlar ışığında en iyi klinik pratik uygulamaya ulaşabilmek amacıyla öneriler/rehberler hazırlamışlardır. OA tedavisi yaş, cinsiyet, komorbidite, polifarmasi gibi risk faktörleri, infl amasyon varlığı, yapısal hasarın yeri ve derecesi, ağrı yoğunluğu ve hastanın beklentileri dikkate alınarak düzenlenmelidir. Hastanın hastalığı konusunda bilgilendirilmesi ve kilolu ise kilo vermesi tedavinin birinci basamağını oluşturmalıdır. Eklem ağrı ve tutukluğunu azaltmak, eklem hareketliliğini sürdürmek ve düzeltmek, eklem hasarını önlemek, yaşam kalitesini artırmak, fi ziksel sakatlığı ve özürlülüğü engellemek amacıyla farklı disiplinlerden uzmanların katılımıyla hazırlanan önerilerin ortak birleştiği nokta farmakolojik ve farmakolojik olmayan tedavilerin birlikte uygulanmasıdır. Mümkün olduğunca bireyselleştirilerek uygulanan kombine tedavilerden yarar görmeyen OA'lı hastalarda cerrahi yöntemle tedavi önerilmektedir. OA'nın erken döneminde uygulanan otolog kartilaj transplantasyonları üzerinde çalışmalar giderek artmaktadır. Gelecekte OA'ya etki eden genlerin daha iyi anlaşılması ile gen tedavisi ve doku mühendisliğinin önemi artacaktır. Keywords : Osteoartrit, Tedavi, Rehber