Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14 (Supplement)
OSTEOARTRİT TANI VE TEDAVİ KILAVUZLARINA GÜNCEL BAKIŞ
Yeşim KİRAZLI
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İZMİR Osteoartrit (OA) tanısı ile ilişkili kılavuzlar EULAR diz osteoartriti ve el osteoartriti tanısı için düzenlenmiş olan kanıta dayalı önerilerdir. Osteoartritin tedavisi için ise çeşitli kılavuzlar yayınlanmıştır. Bu derlemede tedavi ile ilgili olarak 2003 yılında yayınlanan EULAR diz osteoartriti, 2005 yılında yayınlanan EULAR kalça osteoartriti, 2007 yılında yayınlanan EULAR el osteoartriti tedavi önerileri, 2008 yılında yayınlanan OARSI kalça ve diz osteoartriti tedavisi önerileri ve 2008 yılında yayınlanan NICE- osteoartrit ulusal tedavi kılavuzu göz önünde tutulacaktır. Topikal nonsteroid antienfl amatuar ilaç (NSAİİ) ve kapsaisin uygulamaları klinik olarak etkin ve güvenilirdir. Parasetamole yanıt vermeyen hastalarda NSAİİ'lar verilir. NSAİİ'ların kontrendike olduğu, etkisiz olduğu veya tolere edilemediği durumlarda opioid analjezikler (± parasetamol) yararlı alternatifl er olabilir. Yavaş etkili ilaçların (glukozamin sülfat, kondroidin sülfat, ASU, diaserein, hyalüronik asid) semptomatik etkileri vardır ve yapıyı modifi ye edebilirler. Diz ağrısı alevlenmesinde özellikle de efüzyon varlığında uzun etkili kortikosteroidlerin intra-artiküler enjeksiyonu endikedir. Keywords : Diz Osteoartriti, Kalça Osteoartriti, Kılavuz