Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
GERİATRİK BİR OLGUDA NADİR GÖRÜLEN NÖROLOJİK SENDROM: FAHR HASTALIĞI (BİLATERAL STRİYAPALLİODENTAL KALSİFİKASYON) VE REHABİLİTASYONU
Güldal Funda NAKİPOĞLU-YÜZER, Meryem DOĞAN-ASLAN, Turgut YILDIZGÖREN, Neşe ÖZGİRGİN
S. B. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi 5 FTR Kliniği ANKARA Fahr Hastalığı bilateral bazal ganglion kalsifikasyonu ile seyreden nadir klinik bir durumdur. Bazal ganglion, dentat nukleus, talamus, serebral ve serebellar beyaz madde sıklıkla tutulmaktadır. Klinik özellikleri değişken olmakla birlikte psikiyatrik, serebellar ve ekstrapiramidal semptomlar mevcuttur. Ayrıca kognitif bozukluk, demans, konuşma bozuklukları ve epileptik nöbet eşlik eden diğer durumlardır. Etyolojisi kesin olarak bilinmemektedir. Bu hastalık hipoparatiroidizm başta olmak üzere kalsiyum fosfor metabolizma bozukluğu ile beraber görülmektedir. Tanısında en sık kullanılan yöntem bilgisayarlı beyin tomografisidir. Bu nadir sendromda erken tanı ve rehabilitasyon çok önemlidir. Bu yazıda idiopatik hipoparatiroidizmi, ambulasyon bozukluğu, konuşmada bozulma ve sağ üst ekstremitesinde koreiform hareketleri olan ve nörolojik rehabilitasyon programına alınan 66 yaşında Fahr Sendromlu bir erkek hasta sunulmuştur. Keywords : Yaşlı; Bazal Ganglion Hastalığı/Radyografi; Kognitif Bozukluk/etyoloji; Rehabilitasyon