Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 2
YAŞLILIKTA YAŞAM DOYUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Seval GÜVEN, Arzu ŞENER
Hacettepe Üniversitesi, Aile ve Tüketici Bilimleri ANKARA Pek çok toplumda giderek artacağı beklenen yaşlı nüfusun toplumla bütünleşerek aile ve toplum için sıkıntıdan ziyade topluma katkı sağlayabilmesi için fiziksel ve zihinsel sağlığının yükseltilmesi amaçlanmakta ve bu konudaki çalışmalara ağırlık verilmektedir. Yaşam kalitesinin önemli bir belirleyicisi olan yaşam doyumunun üzerinde durulmasının nedeni ise, yaşlıların ruh sağlığı açısından risk grubu olarak kabul edilmesi ve yaşam doyumunun da ruh sağlığını etkileyen çok önemli bir etmen olarak görülmesidir. “Yaşam doyumu” kavramı, mutluluk, huzur, kendine güven vb. açılardan iyi olma anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle yaşam doyumu, bir insanın beklentileri ile, elinde olanların karşılaştırılmasıyla elde edilen durum ya da sonuçtur. Bireyin yaşamdan aldığı doyum düzeyi, ruhsal yönden iyi olma durumu ve toplumla ilişkilerini devam ettirme sürecini de etkileyerek; sağlıklı yaşlanma için önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Keywords : Erişkin; Yaşlı; Yaşam Kalitesi; Ölçekler