Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
65 YAŞ VE ÜZERİ POPÜLASYONDA KANSER SIKLIĞININ DAĞILIMI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ KANSER KAYIT SİSTEMİ SONUÇLARI
Çağatay ARSLAN1, Saadettin KILIÇKAP2, Didem Şener DEDE3, Kadir Mutlu HAYRAN4, Mustafa ERMAN4, İsmail ÇELİK4, Tezer KUTLUK5
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Medikal Onkoloji Bilim Dalı SİVAS
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ANKARA
4Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Preventif Onkoloji ANKARA
5Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji ANKARA
Giriş: Ülkemizde geriatrik popülasyon giderek artmaktadır. Çalışmada 65 yaş ve üzeri kanser hastalarında en sık görülen kanser türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 01 Ocak 2003 ve 31 Aralık 2007 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne başvuran tüm kanser hastalarının kanser kayıt sistemindeki verileri değerlendirildi. 65 ve üstü yaşta kanser tanısı almış tüm hastalar cinsiyete ve yıllara göre kaydedildi. Her iki cinsiyet için en sık görülen 5 kanser türünün yıllara göre dağılımı incelendi.

Bulgular: 65 yaş ve üzeri yaşta kanser tanısı almış 2732'si erkek, 2057'si kadın olmak üzere toplam 4789 hasta değerlendirildi. 2007 yılında tanı alan 65 yaş üstü kanser hastası sayısı, 2003 yılının yaklaşık 2 katı idi (1205 vs 641). 2003 yılında E/K oranı 1 iken, bu oran 2007 yılında 1,5 idi. 65 yaş ve üzeri kadınlarda en sık görülen kanser türü her yıl için meme kanseri idi. Diğerleri korpus uteri, over, serviks uteri ve kolorektal kanser idi. 65 yaş üzeri erkek hastalarda tüm yıllar için en sık görülen kanser türü prostat kanseri idi. Diğer kanser türleri akciğer, mesane, kolorektal ve mide idi.

Sonuç: Geriatrik yaş grubunda kanser türlerinin sıklığı genç yaş grubuna benzemektedir. Ancak geriatrik erkeklerde prostat kanseri akciğer kanserinden daha sık görülmektedir. Keywords : Yaşlı; Kanserler; Epidemiyoloji