Turkish Journal of Geriatrics 2001 , Vol 4, Issue 2
Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yaşlı Hastalarda Yeni Bir Sternum Kapama Tekniği İle İlgili Deneyimler
Hüseyin OKUTAN, Turhan YAVUZ, Vildan ULUSAN, Cumhur TENEKECİ, Ahmet ÖCAL, Erdoğan İBRİŞİM, Ali KUTSAL
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Isparta
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı-Isparta
Kardiyopulmoner by-pass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda ameliyat genellikle median sternotomi ile yapılır. Ameliyatın sonunda cerrahi çelik teller sternumdan tam kat geçilerek birleştirilir. Ameliyat sonrası gelişebilecek sternal insitabilite, eşlik eden bir enfeksiyon ile birlikte olabilir veya enfeksiyon olmaksızın tek başına bulunabilir. Açık kalp cerrahisi geçiren hastalarda, sternal yara yeri enfeksiyonu mortalitesi ve morbiditesi yüksek olması nedeni ile, bu durumdan kaçınmak için her türlü önlemin alınması gerekir. Sternum kapama tellerinin sternumun kortikal tabakalarını kesmesi sonucu, her iki sternum parçası birbirinden ayrılır ve bu ayrılmanın sonucunda uygunsuz bir osteosentez gelişebilir. Osteoporoz açık kalp cerrahisi sonrası istenmeyen sonuçların gelişmesinde önemli bir faktör olabilir. Sistemin etkisi, sternumun çelik tellerle kapatılması sonucunda sternuma uygulanan gerilimin tek bir noktadan geniş bir alana yayılarak sternum da kesilmeye engel olmasıdır. Bu tanımlanan yeni sternum kapama tekniği ile çelik tellerin geçtiği bölgede sternum kenarlarının daha güçlendirileceği bildirilmektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Kasım 2000 ile Şubat 2001 arasında 20 yaşlı hastaya midline sternotomi ile kardiyopulmoner by-pass altında değişik açık kalp ameliyatları uygulandı. Çalışmaya alınan açık kalp ameliyatı geçiren hastaların tamamında güçlendirilmiş konvansiyonel sternum kapama tekniği (The Reinforced Sternal Closure System) kullanıldı. Bu tekniğin özellikle osteoporoz gelişmiş midline sternotomi geçiren yaşlı hastalarda faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Keywords : Açık kalp cerrahisi, Sternotomi, Yaşlılık, Sternum kapama tekniği, Stapler