Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
İZMİR İLİNDEKİ GERİATRİK DERMATOZLARININ PREVALANSI
Tuncer SAÇAR1, Handan SAÇAR2
1Ödemiş Devlet Hastanesi Dermatoloji 2 Kliniği İZMİR
2Şifa Üniversitesi Dermatoloji Kliniği İZMİR
Giriş: Çalışmada geriatrik dönemdeki deri hastalıklarının dağılımının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Geriye dönük tanımlayıcı bir çalışma planlandı. Eylül 2004 ile Kasım 2009 tarihleri arasında Bornova Şifa Hastanesi ve Özel BucaDoruk Tıp Merkezi Dermatoloji polikliniğine başvuran 18503 hastadan 65 yaş ve üzeri 874 geriatrik hasta, otomasyon dosya sisteminden retrospektif olarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışma süresince başvuran toplam 874 geriatrik hasta çalışmaya dahil edildi; hastaların %58.50'si (459) kadın, %41.50'si (325) erkekti. Erkek/kadın oranı 0.70, 65-74 yaş arasındaki olgu sayısı 504 (%64.3), 75 yaş üzeri olgu sayısı 280 (%31.7). en sık görülen hastalık grubu infeksiyöz dermatozlar (%32.3) olup, ekzamalar (%23.6), kserozis (%11.5), jeneralize pruritus (%4.5), premalign neoplamlar (%4.3), sınıflanamayan grup (%4.2), malign neoplamlar (%4.1), benign neoplamlar (%4.1), yağ bezi hastalıkları (%2.6), ürtiker (%2.4), eritemli skuamlı dermatozlar (%1.9), fiziksel dermatozlar (%1.8), saç hastalıkları (%0.8), pigmentasyon bozuklukları (%0.8), tırnak hastalıkları (%0.6) ve terbezi hastalıkları (%0.6) izlemekteydi.

Sonuç: Tespit ettiğimiz hastalıkların %67.4'ünü infeksiyöz dermatozlar, ekzamalar, ve kserozisin oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Keywords : Geriatri;Dermatit; Aktinik Keratoz; Deri Tümörleri