Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 3
OSTEOPOROZA BAĞLI VERTEBRA PLANA TİPİ KOMPRESYON KIRIKLARINDA PERKUTAN VERTEBROPLASTİ UYGULAMALARIMIZ
Haktan KARAMAN1, Hatice ÖZTÜRKMEN AKAY2, Hatice ASLANHAN TAZE1, Sedat KAYA3, Gönül ÖLMEZ KAVAK1, Bedih BALKAN4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı DİYARBAKIR
2Özel Veni Vidi Hastanesi Raydodiyagnostik DİYARBAKIR
3Özel Veni Vidi Hastanesi Anesteziyoloji DİYARBAKIR
4Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji İSTANBUL
İlk kez 1987 yılında Fransa'da agresif vertebra hemanjiyomunun tedavisinde başarı ile uygulanan perkütan vertebroplastinin endikasyon alanları yıllar içinde genişlemiştir. Bu endikasyonlardan biri de osteoporotik vertebra kompresyon kırıklarıdır. Yaşlı hastalarda sıkça rastlanılan osteoporoz, önemli ölçüde kompresyon kırıklarına yol açmaktadır. Spinal kanala bası yapmayan kırıkların çoğu, perkütan vertebroplastiyle başarı ile tedavi edilmektedir. Ancak çoğu yazar, osteoporoza bağlı ileri derecede vertebra kompresyon kırığı (vertebra plana) olan olgularda teknik zorluğa bağlı gelişebilecek sement kaçağının emboli, ölüm ve sakatlık gibi tehlikeli komplikasyonlara yol açabileceğini öne sürerek, perkütan vertebroplasti uygulamasının kontrendike olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmamızda osteoporoza bağlı vertebra plana tipi kompresyon kırığı olan iki hastada başarı ile gerçekleştirilen perkütan vertebroplasti uygulaması sunularak, titizlikle uygulandığı takdirde perkütan vertebroplastide komplikasyon riskinin düşük olduğu vurgulanmak istendi. Keywords : Yaşlı; Vertebroplasti; Osteoporoz; Vertebral Kompresyon Kırığı