Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
PRATİSYEN HEKİMLER İÇİN GERİATRİK HASTALARDA HİPERTANSİYON YÖNETİM EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ
Orhan ODABAŞI, Melih ELÇİN, N. Bilge BAŞUSTA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Giriş: Hipertansiyon tedavisindeki en önemli sorunların başında tedaviye uyumun düşüklüğü gelmektedir. Hasta ile kurulan başarılı bir iletişim, kronik hastalıkların tedavisine uyumda bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu çalışmada pratisyen hekimler için geriatrik hastalarda hipertansiyon yönetimi konusunda düzenlenen bir kursun etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kursta standart hasta ile görüşme yapmanın ve kaydedilen görüşmelerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Kursta kullanılan Hipertansiyon Yönetimi Puanlama Yönergesi ile hekimlerin kronik hastalık tedavi süreçlerindeki değişim yaklaşık iki yıl sonra hekimlere e-posta ve telefon yoluyla sorulmuştur.

Bulgular: Kursta kazandırılması hedeşenen beceri ve tutuma ilişkin eğitim sonrası değişim yaşandığı pratisyen hekimler tarafından bildirilmiştir.

Sonuç: Kurs, eğitim ve değerlendirme açısından amaçlarına ulaşmıştır. Pratisyen hekimler için geriatrik hastalarda hipertansiyon yönetimi eğitim programları içerisine yerleştirilebilir. Keywords : Hipertansiyon; Yönetim; Geriatri; Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri; İletişim