Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
YAYGIN LENFADENOPATİ İLE SEYREDEN METASTATİK PROSTAT KANSERİ OLGUSU
Yasemin BENDERLİ-CİHAN1, Mustafa SOFİKERİM2, Kemal DENİZ3
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı KAYSERİ
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı KAYSERİ
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı KAYSERİ
Prostat kanseri, çoğunlukla yaşlı erkeklerde görülmektedir. Hastalar genellikle üriner sisteme ait semptomlar ile başvururlar. Nadiren de metastatik evrede gelirler. Prostat kanseri, hematojen veya lenfojen yolla bölgesel lenf nodlarına (yani obturatuar ve internal lenf nodları) ve/veya kemiğe metastaz yapar. Supradiyafragmatik lenf nodlarına metastazı oldukça nadir olmaktadır. Generalize lenfadenopati başta lenfoma, akciğer kanseri olmak üzere birçok metastatik neoplazilerde görülmektedir. Bununla birlikte generalize lenfadenopati prostat kanserinde çok nadir görülür. Bu yazıda, generalize lenfadenopati şikayeti ile başvuran ve lenfoma veya metastatik akciğer kanseri düşünülen 67 yaşındaki erkek hasta sunuldu. Biyopsi sonucu adenokarsinom metastazı gelen ve primeri prostat kanseri bulunan olgunun teşhis ve tedavisi literatür eşliğinde tartışıldı. Keywords : Prostat; Prostat Kanseri; Kanser Metastazı