Turkish Journal of Geriatrics 2011 , Vol 14, Issue 4
SERBEST ECZACILARIN GERİATRİK HASTALARA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖZLEMLERİ: ANKARA ŞEHRİNDE KALİTATİF BİR ARAŞTIRMA
Selen YEĞENOĞLU1, Terken BAYDAR2
1Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Serbest eczacılar ülkemizde en kolay ulaşılabien sağlık çalışanları olduğu için, geriatrik hastalar konusunda onların düşüncelerini almak önemlidir. Bu çalışmada, serbest eczacıların geriatrik hastalar ile ne gibi tecrübeler yaşadıklarınının yanısıra bu hedef grup hakkında bilgileri ve gözlemlerini öğrenmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada kalitatif araştırma tekniği olarak derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Toplam 25 serbest eczacıyla görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yeni bir bulgu elde edilmeyinceye kadar sürdürülmüştür.

Bulgular: Serbest eczacılarla gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelere göre şunlar ifade edilmiştir: Yaşlı hastalar sadece ilaçlarını almak için değil, ama sağlıkla ilgili çeşitli konularda fikir almak ve sohbet etmek için de serbest eczacıları ziyaret etmektedir. Bu grupta en çok kronik hastalık olarak diyabet, hipertansiyon, astım ve kardiovasküler hastalıklar vardır. Diğer ilaçların yanı sıra bu hastalıkları tedavi eden ilaçları kullanmaktadırlar. Geriatrik hastalarla olan iletişim sürecinde eczacılar birçok problemle karşılaşmaktadır. Bununla beraber yaşlı hastalara sundukları hizmetlerin iyileştirilmesi için bazı önerileri bulunmaktadır.

Sonuç: Geriatrik disiplin bağlamında eczacıların alması gereken bazı sorumluluklar bulunmaktadır. Keywords : Eczacılık; Geriatri; Hastalar; Kalitatif Araştırma