Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
İZMİR'DE YAPILAN YAŞLI OTOPSİLERİ: 2004–2007
Ahsen KAYA1, Ender ŞENOL1, Umut Erdar BİLGİN1, Aytaç KOÇAK1, Ekin Özgür AKTAŞ1, Süheyla ERTÜRK1, Fatih ŞEN2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı İZMİR
2Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi İZMİR
Giriş: İzmir'de adli otopsisi yapılan 65 yaş ve üzeri olguların özelliklerini inceleyerek istatistiksel bir veri elde etmek ve ölüm nedeninin sağlıklı şekilde ortaya konabilmesi için adli otopsilerin önemine dikkat çekmek istenmiştir.

Gereç ve Yöntem: 2004-2007 yılları arasında, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığında otopsisi yapılan, yaşı 65 yaş ve üzeri olan 934 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Veriler SPSS programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırmaya katılan 934 olgunun 650'si erkek, 284'ü kadındır. Olguların yaş ortalaması 73.9±6.7'dir. En sık görülen ölüm sebepleri arasında; doğal nedenli ölümlerde 331 olguyla kardiyovasküler hastalıklar, kazalarda 94 olguyla trafik kazaları, cinayetlerde 31 olguyla ateşli silah yaralanmaları, intiharlarda 60 olguyla ası yer almaktadır.

Sonuç: Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Bu çalışmada elde edilen verilere bakıldığında; gerek doğal gerekse doğal olmayan ölüm nedenleri açısından yaşlılarda elde edilen bulgular genç erişkin otopsileriyle benzerlik göstermiştir. Ancak yaşlılık döneminde ölüm nedeni ve ölüm orijininin sağlıklı şekilde ortaya konabilmesi için, bu yaş grubunda adli otopsiler ve onlardan elde edilecek verilerin önemli olduğu görüşü desteklenmiştir. Keywords : Yaşlı; Otopsi; Ölüm Nedeni; Adli Tıp