Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
GERİATRİK POPÜLASYONDA SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Güçlü Kaan BERİAT1, Soner ÖZKAN2
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ANKARA
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı ANKARA
Giriş: Bu çalışmanın amacı frequency auditory pattern recognition test (FAPRT) ve duration auditory pattern recognition test'in (DAPRT) 60 yaş ve daha yaşlı geriatrik hastalarda rutin odyolojik test bataryasında yer alabilecek testler olup olmadığını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: 60 yaş ve üzerinde (27'si kadın 17'si erkek) olmak üzere 44 hastaya ait 88 kulak değerlendirildi. Bu hastaları değerlendirmede orijinal Gaps-in-Noise (GIN) testi (Full Version F.E.Musiek, Ph.D.Version 02,04,2003) dijital CD kayıtları kullanıldı.

Bulgular: Artan yaş ile; saf ses işitme eşikleri, diskriminasyon skorları, FAPRT ve GAPRT skorları arasında negatif korelasyon tespit edildi (p<0,01). Yaşlılık, saf ses işitme eşikleri konuşmayı ayırd etme yüzdeleri, ve FAPRT-GAPRT skorları ile pozitif korelasyon bulundu (p<0,01). Ayrıca diskriminasyon yüzdelerinin FAPRT ve GAPRT skorları ile pozitif korelasyon gösterdiği tespit edildi (p<0,01).

Sonuç: Klasik odyolojik test bataryası test sonuçları ve FAPRT, DAPRT skorları arasında belirgin korelasyonlar tespit edildi. Bu sonuçlar FAPRT ve DAPRT'in geriatrik popülasyonda odyolojik test bataryası içinde yer alabileceklerini göstermektedir. Keywords : Yaşlı; Odyoloji; Odyometri; İşitsel Algı Bozukluğu