Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
YAŞLI BİR HASTADA NADİR İNTRAABDOMİNAL APSE ETKENİ: ABIOTROPHIA DEFECTIVA
Kübra DEMİR-ÖNDER1, Vildan AVKAN-OĞUZ1, Selman SÖKMEN2, Zeynep GÜLAY3
1Dokuz Eylul University School of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology İZMİR
2Dokuz Eylul University School of Medicine, General Surgery İZMİR
3Dokuz Eylul University School of Medicine, Medical Microbiology İZMİR
Abiotrophia türleri insanda üst solunum yolları, ürogenital ve gastrointestinal sistem normal florasında da bulunabilen nutrisyonel varyant streptokoklar olarak değerlendirilmektedir. Genellikle endokardit etkeni olmakla birlikte nadir olarak diğer sistemlerde de infeksiyona neden olmaktadırlar. Bakterinin septisemi, bakteriyemi, korneal ülser, keratit, septik artrit, peritonit, santral sinir sistemi infeksiyonu ve kronik maksiler sinuzit etkeni olduğu bildirilmektedir. Bu olgu 65 yaş üzerinde olması ve drene edilen intraabdominal apse materyalinde Abiotrophia defectiva üremesinin saptanması nedeniyle sunuldu. Bu bakterinin intraabdominal infeksiyonların da sebebi olabileceği gösterildi ve Abiotrophia defectiva gibi nadir bakterilerle oluşan infeksiyonların kesin tanı ve tedavi şansını arttırmak için, intraabdominal enfeksiyon odak kültürlerinin alınmasının önemi vurgulandı. Keywords : Yaşlı; Abiotrophia defectiva; İntra-Abdominal infeksiyon; Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyon/patoloji; Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyon/mikrobiyoloji; Gram-Pozitif Bakteriyel Enfeksiyon/ilaç tedavisi; Aerococcaceae/izolasyon ve pürifikasyon