Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 1
GERİATRİK HASTA GRUBUNDA NADİR BİR SENKOP NEDENİ: DELİ BAL İNTOKSİKASYONU
Alper ALP1, Sevnaz ŞAPPAK2, Sibel Demiral SEZER3, Canan ÇOLAK4, Mert ÖZBAKKALOĞLU5
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı AYDIN
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı İZMİR
3Ağrı Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü AĞRI
4Bismil Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü BİSMİL/DİYARBAKIR
5Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü Klinik Şef Yardımcısı İZMİR
Geriatrik hasta populasyonunda senkop; ortostatik hipotansiyondan nörolojik ve kardiyolojik birçok farklı etiyolojilere bağlı oluşabilir. Yaşanılan coğrafyaya özgü senkop nedenlerinden birisi de ülkemizde de karşılaştığımız Karadeniz bölgesine özgü olan deli bal maruziyetidir. Halk arasında alternatif tedavi yöntemi olarak sıklıkla dispeptik şikayetlerde, koroner arter hastalığında, seksüel güçlendirici amacıyla kullanılmaktadır. Deli bal intoksikasyonu kendini atriyoventriküler blok, asistol gibi fatal aritmiler, terleme, bulantı, sersemlik gibi çok farklı şekillerde gösterebilir. Deli bal yenmesiyle oluşan kan basıncı düşüklüğü ve bradiaritmi sonucu meydana gelen senkop ise en sık rastlanılan semptomdur. Bu çalışmada acil servise başvuran hasta nedeni ile geriatrik populasyonda da senkop nedenlerinden biri olabilecek deli bal intoksikasyonuna dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Keywords : Bal; Senkop Atağı; Bradiaritmi; Düşük Kan Basıncı