Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLI HASTADA NADİR BİR MALİGNİTE: PARATİROİD KARSİNOM
Mustafa ÜNÜBOL1, Engin GÜNEY1, Aykut SOYDER2, Serdar ÖZBAŞ2, Muhan ERKUŞ3
1Adnan Menderes University Medical Faculty Department of Endocrinology AYDIN
2Adnan Menderes University Medical Faculty Department of Surgery AYDIN
3Adnan Menderes University Medical Faculty Departments of Pathology AYDIN
Paratiroid karsinom nadir bir neoplazm olup, primer hiperparatiroidizm saptanan olguların %1'inden azında görülür. Paratiroid karsinom genellikle dördüncü dekadda görülmektedir. 77 yaşında bayan hasta halsizlik yakınmasıyla başvurdu. Hastanın laboratuvar incelemesinde serum kalsiyum değeri 13.6 mg/dl (referans aralık: 8.4-10.2 mg/dl), serum parathormon değeri 385 pg/ml (referans aralık: 15-65 pg/ml)olarak saptandı ve hastada primer hiperparatiroidizm düşünüldü. Paratiroid sintigrafisinde 25mCi Tc-99m MIBI'nin enjeksiyonundan 2 saat sonra alınan geç görüntülerde, tiroid sol lop alt pol inferioruna uyan alanda fokal sestamibi retansiyonu izlendi. Hastada paratiroid adenom düşünülerek paratiroidektomi uygulandı. Patoloji sonucu paratiroid karsinomu olarak değerlendirildi. Paratiroid karsinom en sık dördüncü dekadda görülse de yaşlı hastada nadir bir malignite olarak görülebilmektedir. Keywords : Hiperkalsemi; Paratiroid Karsinom; Yaşlı Hasta