Turkish Journal of Geriatrics 2012 , Vol 15, Issue 2
YAŞLANAN KADIN VE PSİKİYATRİK SORUNLAR
Özlem ERDEN AKİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ANKARA Son yıllarda dünya nüfusunun yaşlanması ile birlikte yaşlı bireylerin sağlık ve bakım ihtiyaçları önem kazanmaya başlamıştır. Yaşla birlikte artan kayıplar, fiziksel sorunlar ve sağlık problemleri ile bağlantılı olarak yaşlılıkta psikiyatrik sorunların görülme sıklığı da artmıştır. Ancak özellikle ruh sağlığı alanında primer hizmet alıcısı kadınlar olmasına rağmen araştırmalar ve hizmetlerin erkeklerin sağlık sorunlarını hedef aldığı görülmektedir. Kadınlar ortalama yaşam sürelerinin daha uzun olması nedeniyle yaşlı nüfusun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Yaşam boyunca maruz kaldıkları stres, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki olumsuz koşullar kadınları psikiyatrik hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. Eğitim düzeyi düşüklüğü, iş ve emeklilik haklarının olmayışı, yoksulluk yaşlı kadın nüfusunda daha yüksek oranda görülmekte, yaşlılıkta eklenen yükler, üstlenilen yeni rollerle birlikte yaşlı kadınlar ruh sağlığı açısından oldukça dezavantajlı bir grup oluşturmaktadırlar. Son yıllarda kadınların sağlık sorunlarına yaklaşımda feminist akımların da etkisiyle bir ‘kadın bakış açısı' öne çıkmaya başlamıştır. Ülkemizde de kadın bakış açısıyla yapılacak çalışma, araştırma ve hizmet planlamalarına ihtiyaç vardır. Keywords : Yaşlılık; Kadın; Psikiyatrik Hastalıklar